Δεν έχεις κανένα προϊόν στο καλάθι σου

Μερικό Σύνολο: 0,00 €

Οροι Χρησης

Καλώς ήρθατε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα (e-shop)ο «iq shoes»  με έδρα το Δήμο Νικαίας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη της Περιφέρειας Αττικής, Δημοτική Ενότητα Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

Στοιχεία επικοινωνίας

Ταχυδρομική Δ/νση: Δεληγιάννη αριθμ. 10, Νίκαια - Αγ. Ιωάννης Ρέντης Αττικής, τκ 182 33.

Τηλ.: 210 49 25 497 και e-mail: info@iqshoes.gr.

Παρακάτω παρατίθενται αναλυτικά οι γενικοί και ειδικοί όροι συναλλαγών με την εταιρεία μας.

Τονίζουμε ότι η ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης από εσάς, τεκμαίρεται τόσο από την πλοήγησή σας στο iqshoes.gr, όσο και από την υλοποίηση οιασδήποτε συναλλαγής ή/και επικοινωνίας σας με την εταιρεία μας.

Σε περίπτωση που διαφωνείτε ή επιθυμείτε να επιφυλαχθείτε για μέρος ή το σύνολο των παρόντων όρων, έχετε τη δυνατότητα να αποστείλλετε το σχετικό e-mail σας στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση.

Γενικοί όροι

Πρωταρχικό μέλημα της εταιρίας μας είναι η παράθεση των όρων που διέπουν τα δικαιώματα και τις        υποχρεώσεις του ηλεκτρονικού μας καταστήματος προσ όλους εσάς, που επισκέπεστε τις ιστοσελίδες του, καθώς επίσης και την ενημέρωση σας σχετικά και με τα δικά σας δικαιώματα και υποχρεώσεις , για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην αναζήτηση και απόκτηση των προϊόντων που επιθυμείτε να αγοράσετε από το κατάστημα.

Προσωπικά δεδομένα

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της μεταξύ μας συνδιαλλαγής είναι η γνωστοποίηση από πλευράς σας κάποιων προσωπικών σας στοιχείων.

Όταν κάνετε μια παραγγελία, θα σας ζητήσουμε να υποβάλετε υποχρεωτικά κάποια προσωπικά σας στοιχεία, δηλ. το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση στην οποία θα σταλούν τα προϊόντα, τον αριθμό του σταθερού σας τηλεφώνου (ή όποιο άλλο τηλέφωνο θέλετε, κινητό κτλ), καθώς και την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail address).

Η εταιρεία μας ακολουθώντας απαρέγκλιτα τις αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων, που προβλέπονται από τους σχετικούς νόμους και τις διεθνείς συμβάσεις, δεν πρόκειται να προβούν σε οποιαδήποτε αθέμιτη και χωρίς την προηγούμενη έγκρισή σας χρήση.

Η εταιρεία μας με κανένα τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί ή ανταλλάσσει τα προσωπικά σας στοιχεία και τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε, με την επιφύλαξη των κανόνων δημοσίας τάξεως.

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν ανακοινώνονται σε κανέναν τρίτο και διαχειρίζονται αποκλειστικά από την εταιρεία μας, με εξαίρεση : i) τα δεδομένα εκείνα που αφορούν στην εκτέλεση και εκκαθάριση των ηλεκτρονικών πληρωμών μέσω πιστωτικής κάρτας και ii) τα δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για την εκτέλεση της παραγγελίας σας από τις συνεργαζόμενες με εμάς εταιρείες. 
Το σύνολο των δεδομένων σας προστατεύονται και διαχειρίζονται σύμφωνα με τους όρους και τους κανόνες της ελληνικής νομοθεσίας και ιδίως του ν.2472/1997, η δε εταιρεία μας ακολουθεί απαρέγκλιτα όλους τους κανόνες που θεσπίζονται από το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο. Επίσης, το σύνολο των δεδομένων, των στοιχείων και των συναλλαγών σας διέπονται από τις αρχές του απορρήτου των επικοινωνιών (ηλεκτρονικών και μη) και των εμπορικών συναλλαγών και λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία και τη διασφάλιση του απορρήτου αυτών κατά τη διαβίβαση ή/και εκτέλεση των συναλλαγών.

Πνευματική ιδιοκτησία

Η παρούσα ιστοσελίδα με όλο το περιεχόμενό της, το λογισμικό, τα κείμενα, τις εικόνες, τις φωτογραφίες ή τα γραφικά της, καθώς και η γενική εικόνα της και το λογότυπό της, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της κατά την έννοια του Ν. 2121/1993 και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου.

Απαγορεύεται η αντιγραφή ή αναδημοσίευσή τους, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της εταιρείας.

 

Αποποίηση ευθύνης

Σε καμία περίπτωση η εταιρεία μας δεν φέρει ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ή για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες, παρεπόμενες, θετικές ή αποθετικές ζημίες οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένης και της ηθικής βλάβης, που σχετίζονται με ή απορρέουν από αυτό το δικτυακό τόπο ή από οποιαδήποτε χρήση αυτού ή από οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο ή άλλη πηγή προς την οποία υπάρχει διασύνδεση, παραπομπή ή δυνατότητα πρόσβασης από τον παρόντα δικτυακό τόπο, ή για τη χρήση, φόρτωση (download) ή δυνατότητα πρόσβασης σε οποιαδήποτε υλικά, πληροφορίες, προϊόντα ή υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οποιωνδήποτε διαφυγόντων κερδών, απώλειας προγραμμάτων ή άλλων δεδομένων, ακόμα και στην περίπτωση που η εταιρεία έχει ενημερωθεί ρητώς για το ενδεχόμενο να προκύψουν τέτοιες ζημίες.

Η εταιρεία δεν ευθύνεται, στην περίπτωση που για οιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, διακοπεί η λειτουργία του site ή καθίσταται δυσχερής ή/και αδύνατη η πρόσβαση σε αυτό ή/αν, παρά τα τηρούμενα μέτρα ασφαλείας, εντοπιστούν «ιοί» ή άλλο επιβλαβές λογισμικό και μεταδοθούν στα τερματικά των χρηστών/επισκεπτών ή αν τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα παρέμβουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στο περιεχόμενο και στη λειτουργία της ιστοσελίδας, καθιστώντας δυσχερή τη χρήση του ή προκαλώντας προβλήματα στην ορθή λειτουργία αυτού ή υποκλέπτοντας στοιχεία που αφορούν προσωπικά δεδομένα των πελατών και εγγεγραμμένων χρηστών του.

Η εταιρεία επιμελείται καθημερινώς για την ορθή και ακριβή δημοσίευση όλων των πληροφοριών που αφορούν στα προϊόντα που προωθεί και προβάλει από το site της. Ωστόσο, δεν παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση, άμεση ή έμμεση, ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας θα είναι πάντοτε επίκαιρο, ασφαλές, χωρίς σφάλματα, θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των χρηστών και ότι τα αποτελέσματα που θα προέλθουν από την χρήση του θα είναι αξιόπιστα, ακριβή και χωρίς σφάλματα.

Η εταιρεία εξουσιοδοτεί τους χρήστες να αντιγράψουν και να εκτυπώσουν αποσπάσματα ή έγγραφα από αυτήν την ιστοσελίδα (εκτός όσον αφορά περιεχόμενο που κατέχεται από τρίτο πρόσωπο και έχει καθοριστεί ως τέτοιο) για μη εμπορική χρήση από την πλευρά τους, δεδομένου ότι κάθε αντίγραφο ή απόσπασμα των εγγράφων αυτών ή των σελίδων, που αποκτάται, διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλες ανακοινώσεις ιδιοκτησίας και κάθε αποποίηση που εμπεριέχεται σε αυτές. Όλα τα λογότυπα της εταιρείας και τα εμπορικά σήματα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή να αναπαραχθούν χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της.

Η ακυρότητα ενδεχομένως κάποιου από τους προαναφερόμενους όρους δε συνεπάγεται ακυρότητα των υπολοίπων όρων της παρούσας συμβάσεως, η δε καθυστέρηση άσκησης δικαιώματος από τα μέρη (εταιρεία και καταναλωτή) μέρους ή του συνόλου των δικαιωμάτων που απορρέουν από τους παρόντες όρους, δεν επιφέρει αποδυνάμωση ή παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα το οποίο δύναται να ασκηθεί οποτεδήποτε σε μεταγενέστερο στάδιο και κατά εύλογη κρίση του δικαιούχου του δικαιώματος.

Εφαρμοστέο δίκαιο

Οποιαδήποτε διαφορά, αντίρρηση ή απαίτηση που πηγάζει από ή σχετίζεται με την παρούσα σύμβαση διέπεται από τα διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας, αρμόδια δε για την εκδίκαση κάθε τέτοιας αντιδικίας είναι τα Δικαστήρια Πειραιώς.

Ειδικοί όροι

Τροποποίηση των όρων του παρόντος

Το κατάστημα μας σας προσφέρει υποδήματα, τσάντες, πορτοφόλια μέσω του διαδικτύου, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, μέσα από μία ευρεία γκάμα προϊόντων, προβάλλοντας, προωθώντας και μεταπωλώντας τα προϊόντων των προμηθευτών της. 

Το κατάστημά μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών με την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους. Επίσης διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να αποσύρει μέρος ή ολόκληρη την ιστοσελίδα οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η εταιρία επιλέγει κατά την απόλυτη κρίση της τα προϊόντα που θα παρουσιάσει στο καταναλωτικό κοινό μέσω του παρόντος site, καθώς και να ανανεώνει ή/και να αποσύρει αυτά, οποτεδήποτε, αναιτιολόγητα και χωρίς προηγούμενη καθ΄οιονδήποτε τρόπο ειδοποίηση. 

Οι χρήστες της ιστοσελίδας αυτής δε δικαιούνται οποιασδήποτε αποζημίωσης, επειδή για οποιοδήποτε λόγο αδυνατούν να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες της.

Σας ευχαριστούμε που επισκέπτεστε το παρόν site και διαβάσατε προσεχτικά τους όρους χρήσης του.

----

Επιστροφή Ελαττωματικών Προϊόντων

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της εταιρείας μας πουλήθηκαν προϊόντα κακής και ελαττωματικής ποιότητας ή από λάθος στην λήψη της παραγγελίας, στην τιμολόγηση, στην αποστολή, κατεστραμμένα κατά την μεταφορά, με κακή συσκευασία κ.λ.π., τότε αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη της αντικατάστασης, το κόστος επιστροφής (οπότε θα καταθέσει το αντίστοιχο ποσό εξόδων σε λογαριασμό τραπέζης που θα της υποδειχτεί), καθώς επίσης και τα έξοδα επαναποστολής.

Οι όροι επιστροφής παραμένουν οι ίδιοι με αυτούς που προαναφέραμε.

 

 

Post your comment

IQShoes